ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חברה וקהילה » איכות הסביבה

איכות הסביבה

אתרי ארגונים העוסקים באיכות סביבה, במחזור, מניעת זיהום ופעילויות שונות שמטרתן הקטנת נפח הפסולת המוצקה.

המשרד להגנת הסביבה - אתר המשרד לאיכות הסביבה: האתר כולל מידע בנושאים סביבתיים ואיכות הסביבה.
איכות הסביבה – אתר איכות הסביבה: סוגיות סביבתיות, מושגים, קישורים, המחשות, חדשות סביבתיות, פעילויות חינוכיות ועוד.
סבבה – אתר הילדים של המשרד להגנת הסביבה: מאגר פעילויות ומאמרים לילדים בנושאי קרינה, פסולת ומחזור.
עיניים ירוקות - זיהום ואיכות הסביבה: פורטל מקיף בנושא איכות הסביבה ומניעת זיהום כדור הארץ.
מחזור - רעיונות למחזור פסולת ביתית על-ידי בניה ויצירה. כולל תמונות של יצירות, ומתכונים להכנתן והסבר על על אודות שיטות מחזור שונות.
אמניר - אמניר פועלת בתחום איסוף נייר, קרטון ופלסטיק ומספקת שרותי גריסת נייר, מדיה מגנטית ודפורמציה.
אביב - אביב תעשיות מחזור: איסוף ומחזור בקבוקי פלסטיק. פעילות למען הקטנת נפח הפסולת המוצקה.


No result
© 2009 Mambo.co.il