ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » בריאות ורפואה » קופות חולים

קופות חולים

אתרי הבית של קופות החולים השונות: מידע למבוטח, שירותים מקוונים, טלפונים חשבוים, הזמנות תורים ומאמרים בנושאים שונים.
קופת חולים כללית - אתר הבית של קופת החולים כללית: שירותים רפואיים, מרפאות, בתי מרקחת, בתי חולים, הצטרפות לקופה, מאמרים בנושאי בריאות שונים כמו תזונה או מלחמה בהשמנה ועישון. קופת חולים מאוחדת – אתר הבית של קופת החולים מאוחדת: שירותים רפואיים, ביטוחים, הצטרפות לקופה, מידע לחברי הקופה: הריון, לידה, תינוקות ועוד.
מכבי שירותי בריאות – אתר הבית של קופת החולים מכבי: כניסה למנויים, שירותים מקוונים, מידע על הביטוחים השונים, רפואה משלימה, זכויות המבוטחים ועוד.
לאומית נט – אתר הבית של קופת החולים לאומית: מידע כללי על הקופה, שירותים, מכרזים, סוגי הטיפולים, טלפונים חשובים ועוד.
שירותי בריאות בישראל – מידע מרוכז על קופות החולים בארץ, על ביטוחים השונים ועל מעבר מקופה לקופה.


No result
© 2009 Mambo.co.il