ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » בריאות ורפואה » בתי חולים

בתי חולים

אתרי הבית של בתי החולים השונים בארץ: המחלקות השונות, הזמנות תורים, שירותים מקוונים, מידע על בדיקות וטפולים.

בית החולים הדסה – אתר הבית של בית החולים הדסה בירושלים: מחלקות רפואיות ושירותים, מרכז הזמנת תורים, חדשות בית החולים ועוד.
בית החולים רמב"ם – אתר הבית של בית החולים רמב"ם בחיפה: מחלקות ומרפאות, בדיקות וטיפולים, מידע על על אודות בית החולים ועוד.
בית החולים שיבא – אתר הבית של בית החולים ע"ש שיבא בתל השומר: מחלקות, מרפאות, מכונים, ילדים, נשים, שיקום ועוד.
אסף הרופא – אתר הבית של בית החולים אסף הרופא: רשימת חטיבות ומחלקות, מידע לחולה ופורומים, מידע על רפואת ילדים, נשים והגיל השלישי.
בית חולים מאיר – אתר הבית של בית החולים מאיר בכפר סבא: מרפאות, זימון תורים, דרושים, טלפונים חיוניים ועוד.
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - אתר הבית של בית החולים סוראסקי בתל אביב: מרפאות, מכונים ושירותים אמבולטוריים, ביה"ח ליולדות, הרופאים בבית החולים, בית החולים לילדים ואגף ההדמיה.
בית החולים אסותא – אתר הבית של בית החולים אסותא בתל אביב: חיפוש רופאים מומחים, ניתוחים, טיפולים ובדיקות, מרפאות ומכונים


No result
© 2009 Mambo.co.il