ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חינוך, לימודים והשכלה » אוניברסיטאות ומכללות

אוניברסיטאות ומכללות

אתרי הבית של האוניברסיטאות והמכללות השונות בישראל.
אוניברסיטת תל-אביב – אתר הבית של אוניברסיטת תל אביב: על על אודות האוניברסיטה, יחידות אקדמיות, מחקר, רישום וקבלה, ספריות ועוד.
האוניברסיטה העברית בירושלים – אתר הבית של האוניברסיטה העברית בירושלים:  מידע והרשמה, פעילות אקדמית, סטודנטים, סגל, חדשות ואירועים ועוד.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – אתר הבית שלאוניברסיטת בן-גוריון בנגב:  מסלולי הלימוד, רישום ותנאי קבלה, שירותים מקוונים לסטודנטים כמו לוח ציונים וספריות אלקטרוניות.
אוניברסיטת חיפה – אתר הבית שלאוניברסיטת חיפה: הרשמה וקבלה, סטודנטים, אקדמיה, מנהל, ידידים, בוגרים ועוד.
האוניברסיטה הפתוחה –אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה: מידע כללי, הנחיות והרשמה, לימודים אקדמיים, מחקר, ייעוץ והדרכה, מידע ושירותים לסטודנט.
אוניברסיטת בר-אילן – אתר הבית של אוניברסיטת בר-אילן: על על אודות האוניברסיטה, יחידות אקדמיות, מחקר ופיתוח, ספריות, שירותי תקשוב ועוד.
המכללה האקדמית תל אביב-יפו - אתר הבית של המכללה האקדמית תל-אביב יפו: בית הספר למדעי ההתנהגות, בית הספר לממשל וחברה, בית הספר לניהול וכלכלה, בית הספר למדעי המחשב.
מכללת יהודה ושומרון באריאל – אתר הבית של מכללת יהודה ושומרון באריאל: יחידות אקדמיות, מחקר ופיתוח, מנהלה, ספרייה וחיי  קמפוס.
המכללה האקדמית תל-חי – מתעניינים ונרשמים, סטודנטים, בוגרים, סגל, אירועים, שירותים מקוונים ועוד.


No result
© 2009 Mambo.co.il