ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » עסקים וכלכלה » יחסי ציבור

יחסי ציבור

לוטן יחסי ציבור - חברת יחסי ציבור 'לוטן תדמיות' מטפלת במגוון לקוחות, החל ממוסדות תרבות מובילים בארץ, מוזיאונים, גלריות, אמנים, עסקים, משפטים, נדל"ן, אדריכלות, חינוך, קוסמטיקה וכלה בחברות ופרויקטים גדולים בתחומים מגוונים.
'לוטן תדמיות' מקדמת במשך שנים את הרעיון של אחריות חברתית בתוך חברות עסקיות כחלק מהאסטרטגיה שהיא בונה ללקוח. מתוך ראייה זו הקימה את אתר פיור קום, פורטל אחריות חברתית.
חברת 'לוטן תדמיות' שמה לעצמה מטרה לשנות את פני התקשורת בישראל באמצעות הזנת התקשורת בחומרים טובים ואתיים.
בית מוריץ, רחוב אחד העם 35, תל אביב 65202 טלפון: 03-5667474


No result
© 2009 Mambo.co.il