ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חוק וממשל » חוק ומשפט

חוק ומשפט

אתרי מידע משפטי מקוון, שירותים משפטיים מקוונים ומאגרי בעלי מקצוע בתחום.

data חוק ומשפט
– מרכז למידע משפטי מקוון: פסקי דין, חקיקה, הצעות חוק, כתבי טענות ועוד.
משרד המשפטים – שירותים מקוונים, בעלי מקצוע, תשלומים, יחידות וטפסים.
הוצאת הלכות – הוצאת הלכות: דינים, רשומות, חנות, תמיכה ושירות, עדכונים בדוא"ל ועוד.
LAW - אתר משפטי: ידיעות חדשותיות, מאמרים, פסקי-דין ותכנים ייחודיים אחרים.
המרכז האקדמי למשפט ועסקים - פרויקט ייחודי של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. מאגר מידע המבקש להציג את המצב המשפטי הקיים בישראל בתחום הרחב של משפט דת ותרבות.
Law guide – מדריך עורכי דין בישראל.


No result
© 2009 Mambo.co.il