ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חוק וממשל » מוסדות ממלכתיים

מוסדות ממלכתיים

אתרי המוסדות הממלכתיים בישראל: אתר הכנסת, אתר רכבת ישראל, אתר מפעל הפייס, אתר חברת החשמל, אתר דואר ישראל, אתר בנק ישראל, אתר המוסד לביטוח לאומי ועוד.

כנסת ישראל – האתר הרשמי של משכן הכנסת: המליאה, ועדות, סיעות,חקיקה, היסטוריה, מועד וזיכרון.
רכבת ישראל - האתר הרשמי של רכבת ישראל, כולל מידע כללי, מפת תחנות קיימות ועתידיות, לוח זמנים ותעריפים, מפת קווי מטען.
מפעל הפייס – האתר הרשמי של מפעל הפיס: לוטו, חיש-גד, צ'אנס, מנוי פיס ועוד.
חברת החשמל – האתר הרשמי של חברת החשמל: חשבון גולש אישי, תעריפים, דרושים, מידע שימושי, מכשירי חשמל ביתיים, דיווח קריאת מונה ועוד.
דואר ישראל – האתר הרשמי של דואר ישראל: מעקב אחר פריטים, איתור סניפים, איתור מיקוד, שירותים ומוצרים, תשלומים מקוונים ועוד.
בנק ישראל – האתר הרשמי של בנק ישראל: הודעות לעיתונות, שערים יציגים, איתור לקוחות, נתונים ומידע, שטרות ומטבעות ועוד.
המוסד לביטוח לאומי – האתר הרשמי של המוסד לביטוח לאומי: טפסים ואישורים, סניפים וערוצי שירות, אבטלה, קצבאות והטבות, היריון לידה ואימוץ.


No result
© 2009 Mambo.co.il