ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חוק וממשל » רשויות מקומיות

רשויות מקומיות

אתרי הרשויות המקומיות.

עיריית תל אביב-יפו - העירייה מציעה את דבר ראש העיר, רשימת אגפים ומידע עירוני בנושאי תרבות, אמנות ואיכות חיים. פרטים בדבר רישוי עסקים ומתן היתרים.
עיריית חיפה – אתר הבית של עיריית חיפה מציע מידע כללי על העיר, פירוט על אודות השירותים העירוניים השונים, סקירת אירועי ומוקדי התרבות והבידור בעיר, חברות עירוניות, תיירות בעיר, קישורים רלוונטיים ותשלום מקוון.
עיריית ירושלים – אתר הבית של עיריית ירושלים מספק מידע על אודות העיר, שירותים לאזרח, לוח אירועים, סיורים וירטואליים. מידע על חינוך, ספורט, תיירות, אירועי תרבות, אתרי בילוי ופרויקטים עירוניים.
עיריית באר שבע – אתר הבית של עיריית באר שבע מספק מידע על אודות שירותי העירייה ואגפיה, מכרזים, הודעות מוקד והודעות דובר. מידע כללי על אודות העיר.
עיריית טבריה – אתר הבית של עיריית טבריה: תיירות ונופש, חינוך, תרבות וספורט, רווחה וכלכלה ועוד.
אילת – אתר הבית של עיריית אילת כולל מידע לתיירים ולתושבי העיר. אקטואליה, אטרקציות, שירותי הזמנות, מקומות בילוי, מידע כללי על העיר, מפה של אילת, גלריית תמונות.


No result
© 2009 Mambo.co.il