ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חוק וממשל » ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

אתרי משרדי ממשלת ישראל השונים.
פורטל ממשלת ישראל - הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה. שימושון, טפסים ושירותים בקליק.
משרד הבריאות - האתר הרשמי של משרד הבריאות. כולל מידע על נהלים, חוקי בריאות, כנסים, פניות הציבור, מידע לציבור, נתונים סטטיסטיים ויחידות המשרד.
משרד הביטחון - מידע על על אודות משרד הביטחון, פעילות המשרד, זכויות וחובות ופרסומים נבחרים.
משרד האוצר – האתר הרשמי של משרד האוצר: יחידות האוצר, מדיניות ותקציב, רשות המסים, ביטוח וחסכון, מידע לקהל הרחב ועוד.
משרד הבינוי והשיכון – האתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון: מדריך לרוכש דירה מקבלן, מערכת מידע על רישום מקרקעין, תוצאות מכרזים ועוד.
משרד החוץ – האתר הרשמי של משרד החוץ: עדכונים דיפלומטיים, יחסי חוץ, הודעות דובר, ומידע על שרת החוץ.
משרד החינוך - אינטרנט ומידע חינוכי: אתר משרד החינוך לתלמידים, להורים ולעובדי הוראה. חוזרי מנכ"ל, זכויות התלמיד והתקשרות לקו הפתוח.


No result
© 2009 Mambo.co.il