ממבו - אינדקס אתרים לעניין

אינדקס » חוק וממשל » צבא וביטחון

צבא וביטחון

האתרים הרשמיים של גופי הביטחון בישראל, אתרי חדשות ביטחון ועוד.

צה"ל - האתר הרשמי של צה"ל, צבא הגנה לישראל: דיווחים שוטפים, הודעות דובר צה"ל ועוד.
משרד הביטחון - מידע על על אודות משרד הביטחון, פעילות המשרד, זכויות וחובות ופרסומים נבחרים.
שב"כ – אתר הבית של שירות הביטחון הכללי – השב"כ: דבר ראש השב"כ, שאלות ותשובות ועוד.
דבקה – אתר ניתוח חדשות ריגול טרוריזם, וביטחון.
המכון למחקרי ביטחון לאומי – מחקרים, פרסומים, אירועים, תכניות מחקר, ביטחון ישראל, צבאות המזה"ת, דעת קהל וקישורים.
מכון ראות - מכון ראות מהווה מודל ארגוני חדשני לחשיבה בתחומי המדיניות הציבורית. המכון תומך בזמן אמת בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיים של ממשלת ישראל.


No result
© 2009 Mambo.co.il